Available courses

BOTTEGA DEI SAPORI - Turismo esperienziale - Generale

BOTTEGA DEI SAPORI - Turismo esperienziale - Generale

Corso Bottega dei Sapori - Turismo Esperienziale - Sezione Generale
Course

Area Lezioni online Bottega dei Sapori - Turismo Esperienziale

Area Lezioni online Bottega dei Sapori - Turismo Esperienziale

Course

Area Lezioni online Bottega dei Sapori 3

Area Lezioni online Bottega dei Sapori 3

Course

BOTTEGA DEI SAPORI 3 - CAGLIARI - Generale

BOTTEGA DEI SAPORI 3 - CAGLIARI - Generale

Corso Bottega dei Sapori - Cagliari - Sezione Generale
Course

Lingua Francese FAD MS CA

Lingua Francese FAD MS CA

Course

Tecniche di Branding FAD AT CA

Tecniche di Branding FAD AT CA

Course

Comunicazione d'Impresa SS CA

Comunicazione d'Impresa SS CA

Course

Normativa di settore SA CA

Normativa di settore SA CA

Course

Elementi di Marketing e Web Marketing AM CA

Elementi di Marketing e Web Marketing AM CA

Course

Tecniche di Branding FAD AT CA 3

Tecniche di Branding FAD AT CA 3

Course

Elementi di Marketing e Web Marketing AM CA3

Elementi di Marketing e Web Marketing AM CA3

Course

Lingua Francese FAD MS CA3

Lingua Francese FAD MS CA3

Course

Informatica AL CA 3

Informatica AL CA 3

Course

Comunicazione d'Impresa SS CA 3

Comunicazione d'Impresa SS CA 3

Course

Normativa di settore SA CA 3

Normativa di settore SA CA 3

Course

Tecniche di CRM FAD MO AM

Tecniche di CRM FAD MO AM

Course

Lingua Francesce FAD CR MO

Lingua Francesce FAD CR MO

Course

Lingua Inglese FAD MO MM

Lingua Inglese FAD MO MM

Course

Organizzazione Aziendale FB MO

Organizzazione Aziendale FB MO

Course

Elementi di Marketing e Web Marketing AM MO

Elementi di Marketing e Web Marketing AM MO

Course

Tecniche di benchmarking FAD EP MO

Tecniche di benchmarking FAD EP MO

Course

Normativa Fiscale FAD AF MO

Normativa Fiscale FAD AF MO

Course